Untitled Document
หน้าแรก ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ บทความฮวงจุ้ย เคล็ดลับฮวงจุ้ย เกร็ดฮวงจุ้ย ข้อห้ามฮวงจุ้ย อัพเดทฮวงจุ้ย ปรึกษาฮวงจุ้ย
เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเ๋ต๋าหมวกดำ

ความหมายตรงตัวของ ฮวงจุ้ย คือ ลม และน้ำ แต่ความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนั้น คือความหมายที่ต้องการที่จะอธิบายให้รู้ถึงพลังที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยมีลม และน้ำเป็นตัวแทนของพลังทั้งหลายที่สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ในสภาพแวดล้อมทั่ว ๆไป และนอกจากนี้แล้วทั้งลม และน้ำยังถือเป็นสมดุลแห่งพลังตามกฎเกณฑ์แห่งฮวงจุ้ย นั่นคือ น้ำเป็นตัวหยุด และเก็บพลัง ส่วนลมเป็นตัวกระจาย และเคลื่อนพลัง ซึ่งในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกต้องพิจารณาทางน้ำ (แหล่งน้ำ) และหลบเลี่ยงลม (ลมที่แรง)
   
 

 

นับตั้งแต่อดีตผู้คนต่างเรียนรู้พลังธรรมชาติ เพื่อที่จะนำเอาพลังต่าง ๆ จากธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต ดังเช่น การใช้ประโยชน์จากลมมาช่วยการเดินเรือ การเพาะปลูกโดยอาศัยฤดูกาลเข้ามาช่วยเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด การเลือกทำเลที่เพื่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่ง อยู่เย็นเป็นสุข และด้วยความรู้ และสติปัญญาอันชาญฉลาดของเหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายในโบราณ บวกกับความตั้งใจ ความอดทนอุตสาหะ การเฝ้าสังเกต ทดลองใช้ และได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องถึงพลังดังกล่าว และได้มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานมากกว่า 7000 ปี และเป็นที่มาของ ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำในปัจจุบัน  


  ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ เป็นวิชาที่มีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศธิเบต และจีน ซึ่งในอดีตจะถูกใช้เฉพาะในพระราชสำนัก จักรพรรดิ ที่ใช้ยึดเมือง และปกครองประเทศ หรือขุนนางผู้ใหญ่เท่านั้น ประชาชนคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ใช้

หากเราได้ทำการพิจารณาดูถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เราจะพบว่าทุกชีวิตล้วนขึ้นอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ 3 ประการด้วยกัน คือ

1. ฟ้าลิขิต (เทียนไฉ) คือดวงชะตาที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยอาศัย วัน เดือน ปีเกิด
2. คนลิขิต (เหยินไฉ) คือวิถีชีวิตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด หรือแนวความคิด แนวปฎิบัติของตัวเรานั่นเอง
3. ดินลิขิต (ตี้ไฉ) คือฮวงจุ้ยที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และนำมาแก้ไขฟ้าลิขิต และคนลิขิตได้ย
 


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (HOTLINE สายตรง รับตอบปัญหาทางโทรศัพท์)
ตอบปัญหาออนไลน์ โดย อาจารย์นพอนันต์ อริยะจงกิจ : ปรึกษาปัญหาฮวงจุ้ย คลิก!

รับตรวจ-บรรยาย ฮวงจุ้ย นอกสถานที่ กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด
สายตรง 090-983-1816, 081-667-9880 (08.00 น. - 18.00 น.)
อีเมล์ : fafonfai@hotmail.com
LINE ID 0816171267
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตอบปัญหาออนไลน์ โดย อาจารย์นพอนันต์ อริยะจงกิจ
สายตรง 090-983-1816, 081-667-9880 (08.00 น. - 18.00 น.) อีเมล์ : fafonfai@hotmail.com LINE ID : 0816171267